διημερίδα ελληνικός καπιταλισμός

Η ταξική λειτουργία των κρατικών προϋπολογισμών σε όφελος του κεφαλαίου και των δανειστών

Παρέμβαση του Μάκη Βάσιλα στον 1ο κύκλο της Προσυνεδριακής Διημερίδας του ΝΑΡ για τον σύγχρονο ελληνικό καπιταλισμό. Στους προϋπολογισμούς αντανακλώνται κάθε φορά οι ταξικοί συσχετισμοί η δυναμική του κινήματος και η περίοδος των οικονομικών κύκλων.

Μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις, επισφάλεια, ανεργία

Παρέμβαση της Σ. Κοιλάκου στον 2ο κύκλο της Προσυνεδριακής Διημερίδας του ΝΑΡ για τον σύγχρονο ελληνικό καπιταλισμό. Η πολυδιάσπαση της εργατικής τάξης αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα για την ηγεμονία του κεφαλαίου και της αστικής πολιτικής. Χρειάζεται να αναζητήσουμε τις σύγχρονες δυνατότητες που αντανακλούν τις τάσεις χειραφέτησης

Το τραπεζικό κεφάλαιο, οι μεταβολές και εξελίξεις. Ο ρόλος των funds και η διείσδυσή τους

Παρέμβαση του Σπ. Ζουρτσάνου στον 1ο κύκλο της Προσυνεδριακής Διημερίδας του ΝΑΡ για τον σύγχρονο ελληνικό καπιταλισμό. Οι τράπεζες -βασικός πυλώνας του καπιταλιστικού συστήματος- αναδιαρθρώνονται με αντιδραστικό για τους εργαζόμενους και την κοινωνία τρόπο. Προσπάθεια παραπέρα συγκεντροποίησης και ελέγχου

Ρωγμές στην πολιτική εκπροσώπηση, θωράκιση του πολιτικού συστήματος και εργατική πολιτική

Εισηγητική ομιλία του σ. Γιάννη Ελαφρού, μέλους της ΠΕ του ΝΑΡ, στον 3ο κύκλο της Προσυνεδριακής Διημερίδας του ΝΑΡ για τον σύγχρονο ελληνικό καπιταλισμό, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017. Στο βαθμό που η καπιταλιστική κρίση δεν ξεπερνιέται, η κρίση πολιτικής εκπροσώπησης θα είναι ο σιαμαίος αδελφός της. Θα πάμε κόντρα στο ρεύμα

Η κοινωνικο-ταξική διάρθρωση στον ελληνικό καπιταλισμό και οι τάσεις αναδιάταξης

Εισηγητική ομιλία της σ. Μαρίας Μπικάκη, μέλους της ΠΕ του ΝΑΡ, στον 2ο κύκλο της Προσυνεδριακής Διημερίδας του ΝΑΡ για τον σύγχρονο ελληνικό καπιταλισμό, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017. Τον πρωτοπόρο επαναστατικό της ρόλο η εργατική τάξη μπορεί να τον παίξει αν κερδηθεί με τις επαναστατικές ιδέες. Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία

Μεθοδολογικές αφετηρίες για τη μελέτη του σύγχρονου ελληνικού καπιταλισμού

Εισηγητική ομιλία του σ. Βασίλη Μηνακάκη, μέλους της ΠΕ του ΝΑΡ, στον 1ο κύκλο της Προσυνεδριακής Διημερίδας του ΝΑΡ για τον σύγχρονο ελληνικό καπιταλισμό, Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017. Θεωρητικοί και μεθοδολογικοί πυλώνες ανάλυσης των Θέσεων της ΠΕ για το 4ο Συνέδριο. Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση

Pages

Subscribe to RSS - διημερίδα ελληνικός καπιταλισμός